Košarica je prazna.

Izdelki Biflora 4 Pets za male živali

Visoko kakovostni izdelki za nego, zaščito, regeneracijo in lajšanje težav domačih živali. Vsi izdelki naravne kozmetike so ročno pripravljeni, na podlagi tradicionalnih receptur in znanstvenih dognanj, iz skrbno izbranih naravnih sestavin ter izvlečkov zdravilnih zelišč.

Povežite se z nami

Nagradne igre

Pravilnik spletnih nagradnih iger

Organizator nagradnih iger je Zadruga Živa z.b.o, Opekarska 33, 1360 Vrhnika.

1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, razen tistih, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre.

2. Kako sodelovati v nagradni igri
Navodila za sodelovanje v posamezni nagradni igri se med sabo lahko razlikujejo in so definirana pri vsaki posamezni nagradni igri.
Primer: Kolo sreče - v tej nagradni igri mora sodelujoči vnesti svoj e-naslov in se strinjati s Pravilnikom o zasebnosti. 

3. Podelitev nagrad
V primeru Kolesa sreče uporabnik po vrtenju kolesa (naključen žreb) prejme določeno nagrado v obliki popusta, vrednostnega bona ali brezplačnega izdelka. 
Popust, vrednostni bon ali brezplačen izdelek lahko s pomočjo kode vnovči z oddajo naročila. 
V ostalih primerih nagradnih iger se nagrade žrebajo s pomočjo računalniškega žreba med vsemi sodelujočimi, ki ustrezajo pogojem nagradne igre. 

4. Izplačilo nagrade v gotovini in prenos nagrade
Zamenjava nagrade za gotovino ni možna. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen.

5. Davki in akontacija dohodnine
Nagrada je vredna manj kot 42 EUR, zato akontacije dohodnine ni potrebno odvesti.

6. Obvestilo in dostava nagrad
Pred izročitvijo nagrad organizator nagradne igre kontaktira nagrajence, da mu v roku 30 dni posredujejo še preostale potrebne osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko. Prejemnik nagrade bo le-to nato prejel po pošti.
V primeru nagradne igre Kolo sreče lahko nagrajenec takoj po prejemu kode le to vnovči z oddajo naročila.

7. Odgovornost
Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo navedena na izpolnjenemu obrazcu. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

8. Pravila nagradne igre
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

9. Uporaba osebnih podatkov
Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov (imena in priimka) na spletni (www.biflora4pets.si) in Facebook strani (https://www.facebook.com/biflora4pets/) Biflora 4 Pets. Seznam nagrajencev hrani Zadruga Živa z.b.o, Opekarska 33, 1360 Vrhnika. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007). Z sodelovanjem v nagradna igri dovoli obdelavo podatkov v oglaševalske namene.

10. Preklic sodelovanja
Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva preklic sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev sodelujoči zahteva pisno na naslov organizatorja: Zadruga Živa z.b.o, Opekarska 33, 1360 Vrhnika.

11. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

12. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani  (https://www.facebook.com/biflora4pets/) Biflora 4 Pets in na spletni strani www.biflora4pets.si.